Choď na obsah Choď na menu
 


CIELE

 Občianske združenie Svatobor realizuje svoje poslanie v kontexte hlavného projektu  "Založme spoločne ekofarmu !" Spomenutý projekt sa od začiatku realizácie v roku 2006 prioritne zameriava na podporu naplnenia vízie potravinovej a energetickej sebestačnosti rómskych komunít prostredníctvom  realizácie trvalo udržateľných praktík organického poľnohospodárstva.

Hlavnými cieľmi projektu sú :

* vytváranie príležitostí pre farmársku činnosť ľudí, ktorí trpia hladom, podvýživou a zlým zdravotným stavom;

* pomoc pre legálne získanie paliva pre komunity z osád bývajúce v nevykúrených obydliach;

* podpora vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných v rámci kompostovania bioodpadov a záhradníckej činnosti;

* kultivácia a obnova životného prostredia narušeného priemyselnou činnosťou;

* zmierňovanie, či prípadne ideálne i predchádzanie intolerancii a etnickým konfliktom Rómov s nerómskou majoritou;

* environmentálna výchova, výučba, realizácia osvetovo-školiacich činností a sociálna terénna práca.

Združenie je tak svojím zameraním pilotnou iniciatívou na východnom Slovensku, ktorá spoločne s Rómami nie nejako náhodne, jednorazovo, ale dlhodobo a systematicky rozvíja najmä farmársku činnosť.